Vilnius Challenge 2024, Mini. Galima registruotis komandinėje ir individualioje trasoje.

Registruotis galima čia - https://dbsportas.lt/lt/varz/2024103

Patirk tikrą nuotykį su Vilnius Challenge 2024!

Apie rungtis

 • Orientavimasis
  Navigacija su žemėlapiais po Vilniaus miestą ir parkus. Specialios žinios nebūtinos, tačiau geri orientavimosi pagrindai tikrai padės!
 • Dviračiai
  Dviračiai greičiau padės pasiekti atokesnes varžybų rungtis. Čia taip pat lauks dviračių legendos rungtis.
 • Virvių rungtys
  Sunkiausios trasos dalyviams virvių rungtyse reiks atskleisti alpinizmo technikos žinias, kitoms trasos virvės bus dar vienas smagus varžybų nuotykis.
 • Vandens rungtys
  Varžybų metu dalyviams teks ir sušlapti! Kirsti vandens telkinius ar įveikti juose nurodytus maršrutus gali tekti brendant, plaukiant. Dalyviai ne cukriniai, tad tikime, kad neištirpsite.
 • Kliūtys
  Prašliaužti, pralįsti, įveikti labirintą, užkopti sienele – tokių ir panašių kliūčių galite tikėtis visose trasose.
 • Crossfit
  Vilniaus „Challenge Crossfit zona“ taps nauju iššūkiu dalyviams! Čia bus galima ne tik išbandyti savo jėgas ir ištvermę, bet ir atlikti įvairius funkcinius pratimus naudojant treniruočių įrankius. Pratimų stotelės bus įrengtos atviroje miesto erdvėje, leidžiant dalyviams mėgautis dinamiška ir įtraukiančia aplinka, taip patikrinant savo fizinę formą įvairiose Crossfit technikose.
 • Galvosūkiai
  Įvairios loginės ar matematinės užduotys atskleis, kuriuos punktus reikia rasti jūsų komandai.
 • Kitos užduotys
  Multi-sportas visuomet savyje turi netikėtumų. Jo dalyviai yra universalūs sportininkai. Tad nenustebkite, jeigu trasoje teks išbandyti kokią iki tol nematytą sporto rungti, kaip šaudymą lankais ar čiuožimą pačiūžomis.

Apie Trasas

 • KOMANDINĖ NUOTYKIŲ TRASA (ŽALIA)
  Nori daugiau nuotykių ir iššūkių? Rinkis šią trasą ir nepasigailėsi! Bėk, mink, spręsk galvosūkius bei orientuokis ir susitinkame Nuotykių trasoje! Žinok, jog šioje trasoje Tu tikrai sušlapsi!
  Planuojamos rungtys: bėgimas, važiavimas dviračiu, orientavimasis, kliūčių ruožas, virvių rungtys, vandens rungtys, galvosūkiai, rastos pjovimas, žaidima
 • INDIVIDUALIOJI NUOTYKIŲ TRASA (ŽALIA)
  Nori daugiau nuotykių ir iššūkių? Rinkis šią trasą ir nepasigailėsi! Bėk, mink, spręsk galvosūkius bei orientuokis ir susitinkame Nuotykių trasoje! Žinok, jog šioje trasoje Tu tikrai sušlapsi!
  Planuojamos rungtys: bėgimas, važiavimas dviračiu, orientavimasis, kliūčių ruožas, virvių rungtys, vandens rungtys, galvosūkiai, rastos pjovimas, žaidima

Varžybų informacija

Registracija

1. Varžybų nuostatai

Varžybos vykdomos remiantis Vilnius Challenge nuostatais. Kiekvienas dalyvis dalyvaudamas renginyje patvirtina, kad yra susipažinęs su jais ir sutinka jų laikytis.

2. Starto mokestis

Starto mokestis nurodytas komandai (dviem asmenims) ir priklauso nuo bilieto įsigijimo datos. Registracija patvirtinama tik įvykdžius visus registracijos žingsnius.

3. Registracija:

Registracija galima čia -  https://dbsportas.lt/lt/varz/2024103

Pasiruošimas

4. Inventorius

Dalyviai privalo pasirūpinti šiuo trasoms įveikti reikalingu inventoriumi:

 1. Šalmas
 2. Dviratis
 3. Prožektorius
 4. Pirštinės
 5. Geriamas vanduo, užkandžiai
 6. Popierius, rašiklis
 7. Neperšlampamas maišelis
 8. Asmens tapatybės dokumentas*
 9. Telefonas*

* Telefonas ir asmens dokumentai būtini ir naudojami tik atsitikus nelaimei

Dalyvavimas

5. Kur ir kaip treniruotis: Amber CrossFit, 

6. Dalyvių paketai:

7. Varžybų centras: 

8. Varžybų programa:

Gaukite naujienas

Užsisakyti

Susisiekime

Vilnius Challenge

VŠĮ PROJEKETŲ VIZIJA

labas@vilniuschallenge.lt

Privatumas ir atsakomybė

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VŠĮ "Projektų Vizija" (toliau - "Asociacija") gerbia visų savo klientų (pirkėjų), įskaitant veiklos svetainės https://www.vilniuschallenge.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Asociacijos klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Asociacijos Svetaine, taip pat užsisakydami prekes bei suteikdami Asociacijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje bet kuriuo metu.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Asociacijos klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Asociacijos.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas - všį "Projektų vizija" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Asociacija, kodas 302912516, buveinės adresas Oršos g. 7, Vilnius, LT-09300 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Asociacija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.
3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Asociacijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.3. Asociacija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Asociacijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Asociacija tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Asociacijos klientų identifikavimui Asociacijos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu support@vilniuschallenge.lt; siunčiant paštu, adresu Oršos g. 7, Vilnius) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Asociacija ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Asociacija apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Asociacija susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Asociacijos naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Asociacijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Asociacija gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Asociacijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Asociacijos vardu ir Asociacijos ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Asociacijos (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: "_fbp" (Facebook pixel statistikos informacija), "_gcl_au" (Google Tag manager statistikos informacija), "_gat", “_gid”, “_ga” (Google Analytics statistikos informacija), "_hjCachedUserAttributes", "_hjid", "_hjIncludedInSample" (Paspaudimų statistikos informacija),  "sutikimas" (Sutikimo su svetainės privatumo politika patvirtinimas).

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?

10.1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Asociacija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.